Anita Black & White

Anita Albina Mastectomy
(10D-22D) swimsuit, bikini

Colour: White & Black

Mastectomy Swimsuit

Ref: 6269-001
Size: 10D-22D

£80.00
Buy now

Mastectomy Bikini

Ref: 6509-430
Size: 10B, 12B

£80.00
Buy now